Việc làm giáo dục tại hồ chí minh đang là một trong những công việc hót nhất trên thị trường việc làm hiện nay. Vậy việc làm giáo dục tại hồ chí minh  bao gồm những công việc gì? Nếu như bạn quan tâm tới vấn đề này thì có thể dành thời gian tham khảo thêm những thông tin cung cấp dưới đây.

Khái niệm việc làm giáo dục hồ chí minh

Ngành bao gồm: các hoạt động giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp cho tất cả các ngành nghề dưới các hình thức khác nhau, bằng miệng hoặc bằng văn bản, cũng như qua đài phát thanh và truyền hình hoặc các phương tiện giao tiếp khác.  Các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác nhau tại các hệ thống trường học ở nhiều cấp độ khác nhau, cũng như các chương trình nhằm xóa mù chữ, giáo dục người lớn ...

việc làm giáo dục phổ biến

Lĩnh vực này cũng bao gồm:

- Học viện và trường quân sự, trường học trong nhà tù, v.v. ở mọi cấp độ;

- Đối với mỗi cấp độ đào tạo ban đầu, các khóa học bao gồm giáo dục đặc biệt cho học sinh bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần.   Các hoạt động giáo dục công cộng và tư nhân, giảng dạy các kiến ​​thức cơ bản liên quan đến các hoạt động thể thao và giải trí và các hoạt động hỗ trợ sư phạm.

Những công việc trong việc làm giáo dục tại hồ chí minh bạn cần biết

Việc làm giáo dục  mầm non

Nhóm này bao gồm: Các hoạt động mầm non như chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ ba tháng đến sáu tuổi.   Trường mẫu giáo là một tổ chức kết hợp các trường trẻ và trường mẫu giáo hoặc các trường chuyên biệt dạy trẻ em khuyết tật ở độ tuổi này.   Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ để tạo thành yếu tố đầu tiên hình thành nên nhân cách của một con người. Cũng tạo ra những yếu tố tiền đề cơ bản giúp trẻ bước chân vào lớp 1. Các hoạt động việc làm giáo dục tại hồ chí minh này tập trung vào các hoạt động nhóm và được thiết kế để cho phép trẻ em làm quen với môi trường học đường.

Việc làm giáo dục hồ chí minh - Giáo dục tiểu học

Nhóm này bao gồm:

- Các hoạt động giáo dục trẻ em ở các trường tiểu học kéo dài 5 năm (lớp 1 đến lớp 5, nhận học sinh từ 6 tuổi).   Chương trình giáo dục này có chức năng cung cấp cho sinh viên một nền tảng hoàn chỉnh về đọc, viết, tính toán và hiểu biết cơ bản về các chủ đề khác như lịch sử, địa lý và khoa học. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật và âm nhạc.  Trình độ chuyên môn ở cấp độ này nói chung là thấp;

- Giáo dục này thường được cung cấp cho trẻ nhỏ, nhưng cũng bao gồm các chương trình xóa nạn mù chữ trong hoặc ngoài hệ thống của trường học, nội dung tương tự như giáo dục tiểu học nhưng dành cho những người quá già để đi học  trường tiểu học;

- Các hoạt động giáo dục cho trẻ em từ các trường đặc biệt (năng khiếu về âm nhạc, khiêu vũ, ngoại ngữ, thể thao ...) và các hoạt động giáo dục trong các trường chuyên biệt cung cấp kiến thức trẻ khuyết tật với những chương trình có nhiều nét giống cấp tiểu học.

- Các hoạt động giáo dục ở các trường dân tộc và vùng cao, trường học, nhà quản lý trẻ em… có các chương trình tương đương ở cấp tiểu học.

Giảng dạy có thể được thực hiện trong lớp học hoặc bằng đài phát thanh, truyền hình, internet hoặc thư.

Việc làm giáo dục tại hồ chí minh – Cấp trung học

Nhóm này bao gồm: giáo dục trung học cơ sở , trung học phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề.

Việc làm giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

việc làm giáo dục lương cao

Nhóm này bao gồm:

Cung cấp một loại giáo dục cung cấp nền tảng cho việc học tập dài hạn và phát triển con người và có khả năng cung cấp cơ hội được học lên cao hơn nữa.   Các đơn vị này cung cấp các chương trình thường dành riêng cho từng môn học, sử dụng một số lượng lớn giáo viên chuyên ngành và thường yêu cầu một số giảng viên hướng dẫn riêng từng lớp trong mỗi chuyên ngành cụ thể

- Chuyên môn của các môn học ở cấp độ này thường bắt đầu có ảnh hưởng đến kinh nghiệm giáo dục của những người theo đuổi chương trình giảng dạy phổ thông.   Các chương trình này được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện của sinh viên có thể có được đào tạo kỹ thuật và dạy nghề hoặc để tiếp cận trình độ giáo dục cao hơn mà không phải tham gia các khóa học cá nhân;

- Giảng dạy có thể được thực hiện trong lớp học hoặc bằng đài phát thanh, truyền hình, internet hoặc thư.

Việc làm giáo dục trung học cơ sở tại hồ chí minh

Nhóm này bao gồm:

- Các hoạt động giáo dục trong 4 năm ở các trường trung học (bao gồm các lớp từ 6 đến lớp 9, chào đón học sinh tốt nghiệp tiểu học ở lớp 6);

- Hoạt động giáo dục tại các trường có năng khiếu, khiêu vũ, âm nhạc, ngoại ngữ, thể thao, vv…) và các hoạt động giáo dục trong các trường đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật có chương trình tương đương trình độ tại trung học cơ sở;

- Hoạt động giáo dục trong các trường học cho thanh niên, thanh niên, dân tộc thiểu số… có chương trình tương đương với chương trình của trung học cơ sở;

- Giáo dục trung học cần củng cố và phát triển nội dung giáo dục tiểu học, đảm bảo học sinh có kiến ​​thức cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc và các lĩnh vực khoa học khác như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, luật, khoa học máy tính, ngoại ngữ;   Có kiến ​​thức chuyên môn và kỹ thuật tối thiểu cần thiết để tiếp tục học tập tại trường trung học, trường dạy nghề, học nghề hoặc làm việc.

Việc làm giáo dục trung học phổ thông tại hồ chí minh

Nhóm này bao gồm:

- Trình độ trung học phổ thông được giảng dạy  trong 3 năm (Lớp 10 đến lớp 12, với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10);

- Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển kết quả của giáo dục trung học cơ sở, nâng cao trình độ học vấn phổ thông và kỹ năng nghề và kỹ năng phổ thông để tiếp tục học tập lên những trường cao hơn như cao đẳng, đại học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào đời.

- Các hoạt động giáo dục tại các trường có năng khiếu, khiêu vũ, âm nhạc, ngoại ngữ, thể thao, vv) và các hoạt động giáo dục trong các trường đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật được giảnh dạy với trình độ tương đương với giáo dục phổ thông;

- Các hoạt động giáo dục ở trường thanh niên kết hợp học và làm, trường ở vùng cao,..có chương trình tương đương với cấp độ trường phổ thông.

Việc làm giáo dục hồ chí minh - Giáo dục chuyên nghiệp

Nhóm này bao gồm:

- Các chương trình đặc biệt nhấn mạnh chuyên môn hóa và giáo dục chuyên môn, tích hợp cả các kỹ năng lý thuyết và thực hành thường xuyên  liên quan đến công việc hiện tại hoặc tương lai.   Các mục tiêu của chương trình có thể từ chuẩn bị đến một lĩnh vực công việc chung cho đến công việc rất cụ thể, cho phép người học theo đuổi và phát triển sự nghiệp theo nhu cầu của mỗi công việc;

- Nội dung đào tạo của việc làm giáo dục tại hồ chí minh này thường tập trung vào việc đào tạo năng lực thực hành chuyên môn, coi trọng giáo dục đạo đức và đào tạo, phát triển kỹ năng theo nhu cầu đào tạo của từng nghề.

Việc làm giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

việc làm giáo dục

Nhóm này bao gồm:

- Các hoạt động đào tạo mới và cải tiến ở các trường trung cấp  phải kéo dài từ ba đến bốn năm học đối với những người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối với những người có bằng tốt nghiệp trung học, bất kể hình thức đào tạo là gì;

- Trung cấp chuyên nghiệp đào tạo nhân viên về kiến ​​thức, kỹ năng cơ bản của một nghề, để có thể làm việc độc lập và sáng tạo, áp dụng công nghệ vào làm việc.

Việc làm tại các trường dạy nghề

Nhóm này bao gồm:

- Các hoạt động đào tạo mới và bổ sung trong các trường dạy nghề (trường trung cấp nghề) và trường dạy nghề sơ cấp sẽ được tổ chức dưới một năm với những chương trình ngắn hạn,  từ một đến ba năm với chương trình đào tạo nghề dài hạn, bất kể hình thức đào tạo;

- Đào tạo nghề nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất và dịch vụ có khả năng hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo.

Việc làm giáo dục- Đào tạo Cao đẳng

Nhóm này bao gồm: đào tạo cấp cao đẳng, được cung cấp từ hai đến ba năm học, cho mỗi ngành đào tạo, cho những người đã tốt nghiệp trung học   hoặc bằng trung cấp;   khoảng một năm rưỡi tới hai năm  cho sinh viên có trình độ trung cấp trong cùng một ngành, cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong một lĩnh vực có khả năng giải quyết vấn đề gặp pphair  Họ thường được đào tạo, bất kể loại hình đào tạo.   Sau khi kết thúc chương trình bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng

Giáo dục đại học và sau đại học

Nhóm này bao gồm:

- Các hoạt động đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn trong các trường đại học và học viện từ 4 đến 6 năm học, tùy thuộc vào ngành đào tạo, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung học hoặc đào tạo nghề, một đến hai năm học cho những người có bằng đại học trong cùng lĩnh vực.   Bất kể loại hình đào tạo nào.   Chương trình đào tạo được thiết kế bao gồm hai phần: giáo dục chương trình đại cương và giáo dục nghề nghiệp trong một lĩnh vực rộng lớn để đảm bảo rằng kiến ​​thức khoa học cơ bản và chuyên ngành của sinh viên tương đối đầy đủ;   có phương pháp làm việc khoa học;   có khả năng ứng dụng lý thuyết vào công việc chuyên môn;   Tạo điều kiện cho sinh viên thành công trong việc thích nghi với nghề nghiệp  đồng thời có thể thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp trong tương lai

Khi kết thúc khóa học, sinh viên nhận được bằng đại học;

- Các hoạt động đào tạo và nâng cao sau đại học tại các học viện và đại học bao gồm đào tạo sau đại học và thời gian đào tạo trung bình hai năm đối với những người đã hoàn thành bằng đại học   Chương trình được thiết kế để cung cấp cho người học kiến ​​thức và kỹ năng chuyên sâu,  liên ngành và đào tạo tiến sĩ, trung bình 4 năm cho sinh viên tốt nghiệp đại học, 2 năm cho các sinh viên có bằng thạc sĩ, để hỗ trợ  những nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý luận và thực tiễn có khả năng tiến hành nghiên cứu độc lập, tạo và giải quyết các vấn đề khoa học.

>>> Đại học Tôn Đức Thắng là một trong các trường Đại học hàng đầu TP HCM và cả nước, đào tạo đa ngành bậc đại học và sau đại học. Bạn đọc đó thể tham khảo thêm tại đây học phí trường Tôn Đức Thắng là bao nhiêu. 

Giáo dục khác

Nhóm này bao gồm: giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục và đào tạo nghề liên tục.  Các phương tiện giao tiếp có thể bằng lời nói hoặc được viết trong lớp hoặc bằng radio, truyền hình, internet hoặc bất kỳ phương tiện giao tiếp nào khác.

Nhóm này cũng bao gồm: các trại huấn luyện và trường học cho các hoạt động thể thao cho một nhóm hoặc một cá nhân dạy ngoại ngữ, giảng dạy nghệ thuật, sân khấu hoặc âm nhạc hoặc các lĩnh vực khác hoặc đào tạo chuyên ngành.

Việc làm giáo dục thể thao và giải trí

Nhóm này bao gồm: các trại và trường dạy các hoạt động thể thao cho các nhóm hoặc cá nhân.   Các trại huấn luyện thể thao ngày và đêm cũng được bao gồm ở đây.   Điều này không bao gồm các học viện, cao đẳng và đại học.  Việc giảng dạy có thể được thực hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như theo yêu cầu của đơn vị, điều kiện đề ra bởi khách hàng,... Ngoài tin tức nội bộ bạn có thể tìm kiếm được những thông tin tuyển giáo viên thể dục và các công việc liên quan trên các trang tìm kiếm việc làm hàng đầu, facebook, linkedin, qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân, hội chợ việc làm....

việc làm giáo dục

Nhóm này bao gồm:

- Hướng dẫn giảng dậy  giáo dục thể thao (như cầu lông, bóng rổ, vợt, vv);

- Hướng dẫn thể thao, cắm trại;

- Dạy cổ vũ

- Dạy chương trình thể dục

- Cưỡi ngựa;

- Dạy các lớp học bơi lội

- Giáo dục võ thuật;

- dạy tập Gym

- Dạy  tập yoga

Trên đây chính là một số thông tin về việc làm giáo dục tại hồ chí minh  hiện nay. Hy vọng thông qua bài viết này bạn sẽ có thể  chọn cho mình được một việc làm giáo dịch phù hợp nhất.